Klachtenregeling

We streven naar een professionele, persoonlijke, en eerlijke behandeling in onze praktijk. Mocht je ooit niet helemaal tevreden zijn over de informatie of behandeling die je hebt gekregen, dan horen we graag je mening. Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing. We waarderen het als je feedback met ons deelt, of het nu positief is, suggesties bevat, of een klacht betreft. Jouw input helpt ons om betere zorg en service te leveren.


Klanttevredenheid

We houden regelmatig in de gaten hoe tevreden je bent, zodat we op de hoogte blijven van jouw wensen en behoeften. Natuurlijk kan je deze ook delen met de balieassistente en/of de orthodontist.

Klachtenformulier
Externe klachtenregeling

Bij ons wordt elk probleem serieus genomen en we doen ons best om eventuele klachten op te lossen. Als u toch nog het gevoel heeft dat we onvoldoende aandacht hebben geschonken aan uw klacht, kun je eerst telefonisch informatie vragen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Zij zijn bereikbaar voor vragen van patiënten via de voorlichtingswebsite allesoverhetgebit.nl

Als u een klacht wilt indienen over uw orthodontist, kunt u gebruikmaken van de cliëntenklachtenregeling van de KNMT. Via de KNMT zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris kosteloos tussen u en uw arts bemiddelen, met als doel alsnog een oplossing te vinden.

KLACHTENREGELING

Wij proberen er altijd voor te zorgen dat je bij ons een professionele, persoonlijke en eerlijke behandeling krijgt. Toch kan het een keer voorkomen dat je vindt dat je niet goed bent geïnformeerd of behandeld. Loop niet te lang met deze onvrede rond. Wij waarderen jouw mening en proberen dan ook altijd samen op zoek te gaan naar een passende oplossing.

Klachtenformulier

Dus heb je een op- of aanmerking over onze praktijk? Laat het dan aan ons weten via onderstaand klachtenformulier. Na ontvangst van het formulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op. Met jouw mening kunnen we de kwaliteit van onze zorg continu verbeteren.

Externe klachtenregeling

Wij nemen ieder probleem serieus. Mocht je toch vinden dat wij niet genoeg met jouw klacht hebben gedaan, kun je telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900-2025012, €0,15 per minuut). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van je orthodontist, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan je verder adviseren. TIP raadt soms aan je probleem per brief aan de KNMT voor te leggen.

Als je besluit je probleem per brief aan de NMT voor te leggen, kun je gebruik maken van de NMT-klachtenregeling voor cliënten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De NMT kan tussen jou en je orthodontist bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van je klacht, resulterend in een uitspraak.

Meer informatie over de klachtenregeling kun je opvragen via de site van de KNMT.

Klanttevredenheid

We houden regelmatig een vinger aan de pols wat betreft jouw tevredenheid. Dus als je nog wensen hebt, schroom niet om ze te delen met onze balieassistente en/of orthodontist - we bijten niet!