Voorzichtig met kaakexpansie!

Staat uw kind of uzelf op het punt een kaakexpansiebehandeling te ondergaan vanwege een kruisbeet of een te smalle bovenkaak? Wees dan voorzichtig met snelle expansiemethoden die de kaak in korte tijd rigoureus verbreden. Dit kan op langere termijn leiden tot relaps (de terugvering), instabiliteit en bijwerkingen. Kies daarom verstandig en bespreek met uw behandelaar een methode die duurzaam is en de gewenste resultaten behaalt, zonder ongewenste gevolgen.

De bovenkaak heeft van nature een aangeboren breedte die in harmonie is met het hoofd, het gelaat en de schedel. Het is belangrijk om niet te ver te expanderen, aangezien dit de grenzen van aanpassing overschrijdt. Dit kan op termijn resulteren in tanden die gekanteld zijn, teruggetrokken tandvlees, loszittende tanden en een instabiele beet. Daarnaast kan het leiden tot aanzienlijke spanning op het kaakbot, de zenuwen en de omliggende structuren.

 

Bovenkaak Expansie: Stabiliteit, Terugval en Succes in Orthodontie

En hartstikke instabiel.

Inleiding:

Bovenkaakverbreding speelt soms een rol in orthodontische behandeling door de bovenkaak te verbreden om ruimte te creëren en kruisbeten te corrigeren. Echter, het behouden van langdurige stabiliteit en het voorkomen van relaps vereist zorgvuldige overweging van verschillende factoren. Laten we bewust deze factoren nader bekijken.

 

Factoren die van invloed zijn op de breedte van de bovenkaak

Genetische aanleg: 

Elke patiënt heeft een genetisch bepaalde optimale bovenkaak breedte. Deze is verbonden aan de genetisch bepaalde breedte van de hersenen, die op hun bed in jouw schedel liggen. Dit bed heet de schedelbasis. Door en langs deze schedelbasis lopen alle zenuwen die we in ons lijf hebben naar beneden. Langs brede “kabelgoten” je gehele lijf in. Deze kabelgoten mag niemand verplaatsen! Anders liggen lijf en lijk dicht bij elkaar!

Het overschrijden van de breedte van de bovenkaak buiten het genetische limiet zal instabiliteit veroorzaken en de langetermijn resultaten zullen altijd slecht zijn!

 

Breedte van de schedelbasis: 

De schedelbasis vormt de werkelijke basis voor de botten van de bovenkaak. Het is de fundering van ons hele bestaan! De schedelbasis is het bed waarop de hersenen liggen. Een goed ontwikkelde schedel vertoont proportionele harmonie tussen de breedte van de schedelbasis en de botten van de bovenkaak. Overmatige expansie voorbij de natuurlijke breedte van de schedelbasis zal altijd leiden tot instabiliteit en de verbreding zal nooit stabiel zijn. Deze vervelende ingreep is op termijn gezien, altijd zinloos!

 

Natuurlijke anatomie: 

De bovenkaak botdelen zoeken uiteindelijk weer harmonie met andere structuren zoals de breedte van de oogkassen en neusholtes. Dit geldt ook voor de aanpassing van de onderkaak. Het overschrijden van deze natuurlijke grenzen kan leiden tot terugval. Het is belangrijk om dit in gedachten te houden bij het behouden van evenwicht in de herkenbaarheid van een gezicht en gezondheid van de kaken.

 


Functionele krachten: 

Door bovenkaak expansie komen meerdere krachten in het spel, waaronder spier- en zachtweefselkrachten, ademhalingskrachten en kauw krachten. Deze krachten zullen weerstand bieden tegen de verbrede bovenkaak breedte, waardoor terugval kan optreden als ze niet goed worden beheerd.

 

Risico's en Voordelen

Chirurgische ondersteunde maxillaire expansie: Dit is een snelle en verbreding van de bovenkaak 

Chirurgische ondersteuning is een methode die wordt gebruikt om de bovenkaak te verbreden. Een populaire procedure met verschillende namen zoals SARPE, RPE of Hyrax. En dit zorgt voor een snellere expansie in vergelijking met een conservatieve niet-chirurgische methoden. Het is echter belangrijk om de genetische mogelijkheden van elke patiënt in gedachten te houden bij het toepassen van deze techniek. Het risico is aanwezig dat de kaakdelen buiten de zgn “functionele envelope” komt. Het resultaat is een kaak die volledig instabiel is, maar dat is eigenlijk goed omdat het anders schade kan veroorzaken aan de bovenliggende structuren. Echter, als gevolg hiervan zal het effect van de beugelbehandeling uiteindelijk volledig verdwijnen, wat de vraag doet rijzen waarom je deze behandeling überhaupt zou uitvoeren?

 

Risico's van overexpansie:

Een agressieve overexpansie, waarbij de grenzen van de biologische capaciteit van de patiënt worden overschreden, zal leiden tot een verhoogde belasting en spanning op de bovenkaak botdelen en de tussenliggende sutures. Eveneens als de tanddragende alveolaire botstructuur. Deze overbelasting vergroot op zijn beurt het risico op terugval en kan negatieve gevolgen hebben voor het tandvlees en alle omliggende weefsels, wat de algehele gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden. Een van de complicaties van deze behandeling is het ontstaan van een "zadelneus". Het is van groot belang om de impact van dergelijke overexpansie op de gezondheid van de patiënt te begrijpen en hier tijdig op in te spelen om nadelige gevolgen te voorkomen.

 

Alternatieven

Conservatieve correctie:

Bij een behandeling moeten we ons richten op functionele verbetering boven dramatische schijningrepen. Het respecteren van het functionele bereik van de patiënt is van cruciaal belang voor langdurige stabiliteit en een betere kwaliteit van leven op de lange termijn. Om functioneel herstel en verbetering te bevorderen en overbodige onstabiele verruiming te voorkomen, is het belangrijk om doelen te stellen. Dit draagt bij aan een effectieve behandeling en een optimale levenskwaliteit voor de patiënt. De methode die TOP Orthodontie hiervoor wordt gebruikt, is de Quadhelix: een techniek voor organische geleidelijke expansie. Een uitneembaar expansieplaatje kan ook een optie zijn. Het uiteindelijke doel van de behandeling is het verbeteren van de levenskwaliteit van de patiënt.

 

Conclusie:

Om terugval bij maxillaire expansie te minimaliseren, is het belangrijk om niet te veel te expanderen. Daarnaast moeten orthodontisten rekening houden met verschillende factoren, zoals de breedte van de schedelbasis, functionele krachten, natuurlijke anatomie, genetische aanleg en ook chirurgische beperkingen. Door deze principes strikt te volgen, kunnen orthodontisten optimale stabiliteit en succesvolle behandelresultaten voor hun patiënten bereiken.

 

Het is niet aanbevolen om standaard de dure behandelingen uit te voeren met RPE, Hyrax of snelle expanders. Deze benadering kan namelijk leiden tot een instabiel resultaat. Gelukkig zijn er voldoende alternatieven beschikbaar, waardoor het belangrijk is om een weloverwogen keuze te maken die aansluit bij de specifieke behoeften van de patiënt.


Onze conservatievere optie is vaak eerst scheefstaande kiezen rechtzetten binnen de aanwezige kaakbreedte. Eventueel kan daarna milde, geleidelijke expansie helpen. Deze aanpak respecteert de natuurlijke kaakbiomechanica beter. Het bot krijgt tijd zich aan te passen, wat de stabiliteit bevordert.

Cruciaal is het diagnosticeren van de werkelijke skeletale discrepantie, vaak is er een dental component. Alleen bij ernstige basale constrictie is rigoureuze expansie nodig. In andere gevallen kan een geleidelijke aanpak met quadhelix of met een uitneembaar expansieplaatje volstaan.

Concluderend, wees bedachtzaam bij snelle expansie, zelfs als die chirurgisch ondersteund wordt. Goede diagnostiek, rechtzetten en mild uitzetten vormen een conservatieve basis voor een stabiel en gezond resultaat.

Snelle beugel

De hyrax beugel werkt buitengewoon snel en effectief. Na slechts enkele weken kan je bovenkaak al verbreed zijn met 8 tot 13 mm. Het is echter belangrijk dat de Hyrax beugel daarna nog enkele maanden blijft zitten, zodat de bovenkaak kan groeien.

Desondanks resteert er na verloop van tijd een werkelijke verbreding van slechts 3 mm van de oorspronkelijke 13 mm.

 

Zo werkt een Hyrax