Risico's van orthodontie

Hoewel een orthodontische behandeling bijna altijd zorgt voor een mooier en beter functionerend gebit, kent deze behandeling, net als andere vormen van behandeling aan het lichaam, beperkingen en risico’s. Gelukkig komen bij orthodontische behandelingen complicaties zelden voor en zijn ze dan ook bijna nooit een reden om af te zien van de behandeling.

 

Medewerking van de patiënt

Het succes en de lengte van een orthodontische behandeling hangt voor een groot deel af van de medewerking van de patiënt. Onvoldoende medewerking kan leiden tot een onbevredigend resultaat, verlenging van de behandeling en/of schade aan het gebit. Onze voorschriften en instructies dienen daarom zorgvuldig opgevolgd te worden.

 

Duur en einddoel van de behandeling

Aan het begin van de behandeling proberen wij de totale behandelduur zo goed mogelijk in te schatten. De behandelduur wordt onder andere bepaald door de aard van het probleem, de lichaamsgroei en de motivatie/medewerking van de patiënt (zoals het niet volgens voorschriften dragen van de beugel, het missen van afspraken, slechte mondhygiëne en het niet naleven van onze eetvoorschriften). Het kan zijn dat de totale behandelingstijd de vooraf geschatte behandelingstijd zal overschrijden. Ook kan het zijn dat de vooraf verwachtte doelstellingen niet (helemaal) gehaald kunnen worden. Wanneer aanpassing aan het oorspronkelijke behandelplan nodig is, zal dit altijd eerst in overleg met de patiënt afgestemd worden.

 

  1. In geval van langere behandelingsduur of alternatieve behandelmethodes kunnen de kosten hoger uitvallen dan geraamd.

Cariës, ontstoken tandvlees of ontkalking (witte plekken)

Onzorgvuldig poetsen of een voedingspatroon met teveel zoete/suikerhoudende producten kunnen hiervan de oorzaak zijn. Kijk hier voor ons advies over poetsen en voeding. Voor een goede gebitscontrole is ook tijdens de orthodontische behandeling regelmatig bezoek aan de tandarts noodzakelijk.

 

  1. Wanneer na herhaaldelijke instructie de mondhygiëne onvoldoende blijft, zijn wij helaas genoodzaakt met de behandeling te stoppen.

Wortelresorptie (het afronden van de wortelpunten)

Door het verplaatsen van tanden worden de wortelpunten doorgaans wat stomper en korter. Wanneer dit beperkt blijft tot één tot drie millimeter is dit geen enkel probleem. Heel zelden kan het voorkomen dat er meer dan een paar millimeter van de wortel verdwijnt, waardoor de levensduur van de tanden en kiezen beïnvloed wordt. Om de tandwortels te controleren op wortelresorptie, wordt er tijdens onze behandeling regelmatig een röntgenfoto gemaakt.

Relapse (verschuiving na de behandeling)

Tanden en kiezen hebben gedurende het gehele leven de neiging te verschuiven, dus ook na een orthodontische behandeling. De mate waarin, is echter per persoon verschillend. Wij doen er alles aan om dit proces te controleren door een goede nazorg te bieden. Het zorgvuldig dragen van een retentiebeugel is hierbij erg belangrijk. Lees hier meer over retentiebeugels.

Kaakgewrichtsklachten

Dit kan zich uiten als pijn aan de kaken (maar ook hoofd- of oorpijn) of knakkende geluiden. Deze klachten komen incidenteel voor en kunnen ontstaan voor, tijdens of na het dragen van een beugel. Kaakgewrichtsklachten zijn meestal van voorbijgaande aard en dienen altijd gemeld te worden aan de orthodontist.

Irritatie

Tanden, kiezen en kaken kunnen na het plaatsen of bijstellen van de beugel enkele dagen gevoelig zijn. Ook kan de apparatuur zorgen voor irritaties aan de wangen, tong of slijmvlies. Het varieert per persoon, maar gemiddeld 72 uur na de behandeling zijn de klachten verdwenen.

Tandletsel uit het verleden

Soms zorgen eerdere beschadigingen aan tanden of kiezen, zoals een aangetaste tandzenuw of een sluimerende ontsteking, pas tijdens de orthodontische behandeling voor klachten. Een wortelkanaalbehandeling kan dan noodzakelijk zijn.

Inslikken van losgeraakte apparatuur

Zelden komt het voor dat delen van losgeraakte orthodontische apparatuur per ongeluk ingeslikt worden of in de luchtpijp terecht komen.

Ongemak tijdens de behandeling

Tijdens het plaatsten of bijstellen van orthodontische apparatuur kunnen de orthodontist en de medewerkers onbedoeld enig ongemak veroorzaken.

Transparante brackets

Transparante of tandkleurige brackets hebben een iets grotere kans om te breken en het tandglazuur te beschadigen.

Buitenbeugel

Een buitenbeugel kan de patiënt verwonden wanneer deze niet volgens onze voorschriften gedragen en in- en uitgedaan wordt.

Verwijderen van vaste apparatuur

Wij gaan tijdens het verwijderen van orthodontische apparatuur zo voorzichtig mogelijk te werk. Toch kan het voorkomen dat tijdens het verwijderen tandglazuur beschadigd raakt. De beschadiging kunnen wij of de tandarts weer herstellen.

Allergieën

Heel zelden komt het voor dat patiënten allergisch zijn voor de bestandsdelen van orthodontische apparatuur. De patiënt dient daarom altijd eventuele allergieën aan ons te vermelden. Een behandelplan kan hier op aangepast worden.

Gezondheidsproblemen

Gezondheidsproblemen, zoals problemen met de botten of het bloed, kunnen namelijk van invloed zijn op het verloop van een orthodontische behandeling. De patiënt dient daarom vooraf aan de behandeling eerlijk zijn gezondheidssituatie of medicijngebruik te vermelden. Een behandelplan kan hier eventueel op aangepast worden.

 

  • Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Roken

Uit onderzoek blijkt dat roken negatief van invloed is op een orthodontische behandeling. Tanden en kiezen van rokers verplaatsen zich langzamer dan die van niet-rokers. Verder hebben rokers meer kans op tandvleesaandoeningen en hebben zij een trager genezingsproces na een kaakoperatie.